Kunstnere i Galleri ved Kirken

Alfabetisk oversigt over alle kunstnere, der har udstillet i Galleri ved Kirken i 2000-tallet.

Kunstnerne kan findes under både fornavn og efternavn

A
Adolf Meister  ·  121 · 136 · 143 · 157 · 166 · 183 · 189 · 195 · 200 · 211 · 217
Andreas Lensdorf  ·  125
Anna Spałek Młynarczyk  ·  175
Anne-Mette Nyland  ·  133
Annette Brix  ·  173
Antonio Renzi  ·  140
Arlund Jensen, Marianne  ·  196  ·  210
B
Bang, Dang Duong  ·  119
Barbara Frahm  ·  128 ("Jobs Bog")
Barter, Vibeke  ·  158
Bech Svendsen, Ghita  ·  128 ("Jobs Bog")
Bejer, Pernille  ·  128 ("Jobs Bog")
Bent Riis  ·  140
Bente Elisabeth Endresen  ·  170
Bettina Winkelmann  ·  144  ·  153  ·  168  ·  198  ·  216
Bille, Ulla  ·  188  ·  199  ·  215
Bidstrup, Susanne  ·  180
Birgit Hedegaard  ·  150
Birthe Reinau  ·  180  ·  201
Blanchard, Luis  ·  149
Bodil Kaalund  ·  186
Bodil Østergaard  ·  156
Bork, Jørn O.H.  ·  156
Boye, Stinne  ·  163
Bredholt, Jens  ·  131  ·  151
Britta Enemark Olsen  ·  165
Brix, Annette  ·  173
Brix, Hardy  ·  160
Buchholtz, Pia  ·  204
Burgdorf Rud, Jørgen  ·  206
Buetas, Oscar Sanjuan  ·  132
Bøje Prejsler Hansen  ·  164
C
Carlsen, Per Torlop  ·  120  ·  190
Christel Schultz  ·  128 ("Jobs Bog")
D
Dan Nemteanu  ·  162
Dan Thuesen  ·  128 ("Jobs Bog")
Dang Duong Bang  ·  119
Davidsen, Mogens  ·  128 ("Jobs Bog")
Due, Rolf  ·  214
E
Eckholt, Gunther  ·  128 ("Jobs Bog")
Efraim Espino  ·  137
Else Knudsen  ·  148
Endresen, Bente Elisabeth  ·  170
Enemark Olsen, Britta  ·  165
Erik Martin Larsen  ·  122
Erika Tjerrild  ·  139
Erling Vendelbo  ·  123
Espino, Efraim  ·  137
F
Fâranak Sohi  ·  202
Frahm, Barbara  ·  128 ("Jobs Bog")
G
Ghita Bech Svendsen  ·  128 ("Jobs Bog")
Gislason, Jon  ·  174
Glad, Kirsten  ·  209
Gonge, Vibeke  ·  192  ·  212
Grethe Lund  ·  128 ("Jobs Bog")
Gunda Kupfer  ·  128 ("Jobs Bog")
Gunther Adam Sippel  ·  128 ("Jobs Bog")
Gunther Eckholt  ·  128 ("Jobs Bog")
H
Hakon Lund Jensen  ·  213
Hanne B. Sonnichsen  ·  128 ("Jobs Bog")
Hansen, Bøje Prejsler  ·  164
Hansen, Ingun  ·  169
Hansen, Ole C.  ·  197
Hardy Brix  ·  160
Harkink, Jacqueline  ·  147
Hartvig Stenholdt Hansen  ·  161
Hedegaard, Birgit  ·  150
Helga Olufs  ·  128 ("Jobs Bog")
Henrik Santana Martensen  ·  124
Hind, Tine  ·  171
Holm, Kirsten  ·  131
I
Ina Olsen  ·  182
Inga Krog Møller  ·  146  ·  176  ·  205
Inge Rasmussen  ·  138
Ingrid Katrine Villesen  ·  134
Ingun Hansen  ·  169
Ishiwata, Koichi  ·  119
Iwan M. Johnsen  ·  194
J
Jacqueline Harkink  ·  147
Jan Jensen  ·  135
Jan Leseberg  ·  128 ("Jobs Bog")
Jens Bredholt  ·  131  ·  151
Jensen, Hakon Lund  ·  213
Jensen, Jan  ·  135
Jensen, Marianne Arlund  ·  196  ·  210
Jes Refslund Petersen  ·  145  ·  203
Johnsen, Iwan M.  ·  194
Jon Gislason  ·  174
Julie Kjer  ·  141
Jørgen Burgdorf Rud  ·  206
Jørgen Printz Steinicke  ·  191
Jørn O.H. Bork  ·  156
K
Kinesiske billedkunstnere  ·  181
Kirkeby Larsen, Rita  ·  126  ·  179  ·  208
Kirsten Glad  ·  209
Kirsten Holm  ·  131
Kjer, Julie  ·  141
Kjer, Maj  ·  150
Knudsen, Else  ·  148
Koichi Ishiwata  ·  119
Kristensen, Maria M.K.  ·  159
Krog Møller, Inga  ·  146  ·  176  ·  205
Kupfer, Gunda  ·  128 ("Jobs Bog")
Kühl, Lena  ·  172  ·  184
Kaalund, Bodil  ·  186
L
Larsen, Erik Martin  ·  122
Larsen, Lene Palm  ·  142  ·  193
Larsen, Rita Kirkeby  ·  126  ·  179  ·  208
Lena Kühl  ·  172  ·  184
Lene Palm Larsen  ·  142  ·  193
Lensdorf, Andreas  ·  125
Leseberg, Jan  ·  128 ("Jobs Bog")
Ljusja Voronova  ·  130
Luis Blanchard  ·  149
Lund, Grethe  ·  128 ("Jobs Bog")
Lund Jensen, Hakon  ·  213
M
Madsen, Ulla  ·  129
Maier, Petru  ·  167
Maj Kjer  ·  150
Maria M.K. Kristensen  ·  159
Marianne Arlund Jensen  ·  196  ·  210
Marianne Tønnesen  ·  152
Martensen, Henrik Santana  ·  124
Mburu, Peter  ·  207
Meister, Adolf  ·  121 · 136 · 143 · 157 · 166 · 183 · 189 · 195 · 200 · 211 · 217
Mette Soja Petersen  ·  118
Młynarczyk, Anna Spałek  ·  175
Mogens Davidsen  ·  128 ("Jobs Bog")
Müller, Renate  ·  128 ("Jobs Bog")
Møller, Inga Krog  ·  146  ·  176  ·  205
N
Nemteanu, Dan  ·  162
Nielsen, Peter  ·  214
Nis Schmidt  ·  154  ·  187
Nyland, Anne-Mette  ·  133
O
Ole C. Hansen  ·  197
Olsen, Britta Enemark  ·  165
Olsen, Ina  ·  182
Olufs, Helga  ·  128 ("Jobs Bog")
Oscar Sanjuan Buetas  ·  132
P
Palm Larsen, Lene  ·  142  ·  193
Per Torlop Carlsen  ·  120  ·  190
Pernille Bejer  ·  128 ("Jobs Bog")
Peter Mburu  ·  207
Peter Nielsen  ·  214
Petersen, Jes Refslund  ·  145  ·  203
Petersen, Mette Soja  ·  118
Petru Maier  ·  167
Pia Buchholtz  ·  204
Prejsler Hansen, Bøje  ·  164
Printz Steinicke, Jørgen  ·  191
R
Rasmussen, Inge  ·  138
Refslund Petersen, Jes  ·  145  ·  203
Reinau, Birthe  ·  180  ·  201
Renate Müller  ·  128 ("Jobs Bog")
Renzi, Antonio  ·  140
Riis, Bent  ·  140
Rita Kirkeby Larsen  ·  126  ·  179  ·  208
Rolf Due  ·  214
Rud, Jørgen Burgdorf  ·  206
Ruth Schmidt  ·  155  ·  178
S
Santana Martensen, Henrik  ·  124
Schmidt, Nis  ·  154  ·  187
Schmidt, Ruth  ·  155  ·  178
Schultz, Christel  ·  128 ("Jobs Bog")
Sippel, Gunther Adam  ·  128 ("Jobs Bog")
Sohi, Fâranak  ·  202
Soja Petersen, Mette  ·  118
Sonnichsen, Hanne B.  ·  128 ("Jobs Bog")
Spałek Młynarczyk, Anna  ·  175
Steinicke, Jørgen Printz  ·  191
Stenholdt Hansen, Hartvig  ·  161
Stinne Boye  ·  163
Susanne Bidstrup  ·  180
Svend Aage Tauscher  ·  177
Svendsen, Ghita Bech  ·  128 ("Jobs Bog")
T
Tauscher, Svend Aage  ·  177
Tine Hind  ·  171
Tjerrild, Erika  ·  139
Thuesen, Dan  ·  128 ("Jobs Bog")
Torlop Carlsen, Per  ·  120  ·  190
Tønnesen, Marianne  ·  152
U
Ulla Bille  ·  188  ·  199  ·  215
Ulla Madsen  ·  129
Uslu, Zafer  ·  185
V
Vendelbo, Erling  ·  123
Vibeke Barter  ·  158
Vibeke Gonge  ·  192  ·  212
Villesen, Ingrid Katrine  ·  134
Voronova, Ljusja  ·  130
W
Winkelmann, Bettina  ·  144  ·  153  ·  168  ·  198  ·  216
Z
Zafer Uslu  ·  185
Ø
Østergaard, Bodil  ·  156