Adolf Meister

Nyeste værker - "Aros-Agape"  ·  27. august - 4. oktober 2004

Udstillingen markerer Galleri ved Kirkens 25 års jubilæum og indgår i Århus Festuges program. Adolf Meister for­klarer udstillingens overskrift, "Aros-Agape", således:

"Næsten 35 år af mit liv har jeg levet i Århus, og jeg elsker denne "min" by. Mit forhold til byen er naturligvis hverken pla­to­nisk eller erotisk, men hellere en form for agape, thi her har jeg som præst i alle de år fejret den katolske messe som et kærlighedsmåltid (agape). Derfor har jeg tilladt mig at ændre festugens motto "Fra Aros med Eros" til "Aros-Agape".

Billederne, som jeg udstiller i Galleri ved Kirken, viser moti­ver fra byen Århus, set fra oven, og motivet, som jeg elsker: Jesus på korset - både i den traditionelle form og som mo­der­ne ikoner og assamblager af computer-indmad. Com­pu­te­rens elektroniske elementer inde­holder store mængder infor­ma­tioner, kraft­kilder og strøm, som kun overgås af den strøm af kærlighed, der udgår fra korset."

Links:   meister.vedkirken.dk
Repræsenteret i ArtGuide Denmark

Adolf Meister er født 1931 i Tyskland. Bopæl i Danmark fra 1966.

Medlem af:
Billedkunstnernes Forbund
Jesuiterordenens Billedkunstnere i Europa

Udstilling 143