Nis Schmidt

Maleri  ·  1. marts - 15.april 2013


Det er med stor glæde Galleri ved Kirken igen kan præ­sen­tere en udstilling med Nis Schmidts billeder.

Kunstneren debuterede i 1961 ved Sommerudstillingen på Den Frie i København. Siden har han haft en lang række udstillinger i Danmark og syd for grænsen. Nis Schmidt er født 1932 og autodidakt som kunstner. Han konverterede som voksen til katolicismen, og det religiøse har altid været et centralt punkt i hans kunst.

Med kunstnerens egne ord:  "Kunst er at modtage indtryk fra livet og male det ud - aldrig ind."

Gennem de seneste 40 år har Nis Schmidt udført en ræk­ke kirkeudsmykninger. Som sit hovedværk betragter han selv udsmykningen af Sct. Michaels Kirke i Kolding, hvori indgår 35 ruder med glasmosaikker. Hjemmeside:   www.NisSchmidt.dk


Udstilling 187