Mette Soja Petersen

Grafik, tegning og maleri  ·  22. januar - 28. februar 2000

"... kunsten tager farve af omgivelserne, og landskabet kommer naturligt ind i billedet, da Mette Soja Petersen flytter på landet. Det er den nære verden, det vide udsyn, hegnet der aftegner sig i skumringen, landskabets struk­turer. Ikke et topografisk landskab, men som en syntese af indtryk i en forenklet, stram komposition...

Grafikkens neddæmpende væsen, uden højtråbende armbevægelser, men med sit krav om fordybelse, stemmer nøje overens med Mette Soja Petersens udtryk. Hendes følsomme streg kan trække essensen ud af en form, en bevægelse, og sætte focus på de nære ting med ganske enkle midler. Det er grafik med nerve, ikke af den hysteriske, men af den stille, vibrerende slags. Brudstykker af viden, indfanget af et fintmærkende sanseapparat."

(Birgit Hessellund, august 1999)


Mette Soja Petersen er født i 1964.

Uddannelse: Grafisk Skole Århus, 1990-92.

Vigtigste udstillinger:

 • "Tegning og Grafik", Helligåndshuset, Randers 1999
 • Kunstnernes Censurerede Sommerudstilling, Tistrup
  (1996, 1999)
 • Kunstnernes Censurerede Efterårsudstilling, København
  (1995, 1996, 1998)
 • Herning Kommunes Censurerede Udstilling for Jylland
  (1994, 1997)
 • Charlottenborgs Censurerede Forårsudstilling, København
  (1994, 1997)
 • Kunstnernes Censurerede Forårsudstilling, København
  (1994, 1997)
 • Kunstnernes Censurerede Påskeudstilling, Århus 1994
 • Debutant på Charlottenborgs Censurerede Forårsudstilling, København 1993

Medlem af: Randers Grafiske Værksted af 1999

Udstilling 118