Rita Kirkeby Larsen

Maleri  ·  23. november 2018 - 28. januar 2019


Rita Kirkeby Larsen arbejder med sine billeder lige­som en komponist arbejder med sine melodier. Farver og former bliver som noder arrangeret i motiver og mønstre, og musikalske overtoner kan opstå i sam­men­sætning, modsætning, gentagelse og rytme i bille­dernes mønstre og farveharmoni.

"Harmonien opstår ikke af sig selv", fortæller kunst­ne­ren, "men opstår gennem arbejde med impro­vi­sation, langsommelighed, opbygning og nedbrydning."

"Farverne udfolder deres liv i mønstrene, og det er en lykke, når det forvandlede øjeblik indtræder." Hjemmeside:   www.ritakirkeby.dk

Udstilling 208