Adolf Meister

"...fuld af stjerner"  ·  23. august - 2. december 2013


"Skønt er det vi ser - skønnere er det, vi erkender - skøn­nest af alt er det, vi ikke fatter" skrev Niels Stensen (Steno).

Adolf Meisters billeder tager altid udgangspunkt i reali­teterne i den verden, vi lever i og erfarer. Med kunst­nerens egne ord: "Kunst betyder for mig at trænge dybere ind i det, der sker og det, jeg oplever. Billederne er mine indtryk fra rejser, film, lekture, møde med mennesker og fra min ger­ning som præst."

Udstillingens poetiske titel er fra en linie skrevet over Davids ottende Salme: "Når jeg ser din himmel fuld af stjerner". Hvor er stjernerne i vores verden? Hvor er himlen? Hvad er det skønne i det, vi ser? - kunne vi spørge. Noget bliver måske afsløret for os... Hjemmeside:   meister.vedkirken.dk


Udstilling 189