Erik Martin Larsen

"Kunst-Arbejde-Kærlighed"  ·  14. oktober - 20. november 2000

Erik Martin Larsen fortæller blandt andet:
"Hovedvægten i udstillingen er lagt på de grafiske arbejder, som alle er relative store formater udført mestendels som koldnålraderinger eller ætsninger. Desuden er der en del replika fra en udstilling om Århus Domkirke. Endelig vil der være enkelte ting, som jeg gerne vil vise frem, selv om de er uden relation til emnet, som altså er åndelige symboler i min billedproduktion.

Jeg har i mit grafiske arbejde afsøgt det nordiske symbolsprog, for derved at tilegne mig noget af den origanilitet, der findes deri, ikke midnst på baggrund af mit forholdsvis lange ophold i Paris. Her mødte jeg kunstnere fra mange forskellige lande og iagttog, hvorledes de alle i deres kunstneriske udtryk var præget af deres hjemlands kultur.

Det er mit ønske med denne udstilling at præsentere dette særlige aspekt af min samlede produktion, og derfor er udstillingen retrospektiv."


Uddannelse:

  • Akademi for Orientalsk Kalligrafi og Maleri, Paris (1984-89)
  • Atlier 17, Grafik, Paris (1984)
  • Atelier Nord, Oslo (1983)
  • Grafisk Skole, Århus (1979-82)

Vigtigste udstillinger:

  • Kunstnernes Hus, Århus (1997)
  • Kunstnernes Påskeudstilling, Århus (1986, 1987, 1991)
  • Kunstnernes Sommerudstilling, Tirstrup (1989)
  • Galleri Ved Åen, Århus (1989)
  • samt mange gallerier og kunstforeninger

Udstilling 122