Andreas Lensdorf

Oliemalerier  ·  23. marts - 30. april 2001

Om sine oliemalerier fortæller Andreas Lensdorf:

"Motivet er af begrænset betydning for mig. Alt, hvad jeg maler, er bygget op over meditationer i naturen samt inspireret af musik og digtning - bl. a. Debussy og Tangore.

Jeg forsøger at få tingene til at åbenbare sig som visioner, der træder frem gennem en gennemsigtig dis. Det er i sjælen, at billederne skabes - det er sjælen, de henvender sig til. Den væsentligste opgave for mig er at overføre den æterisk lysende vision til lærredet, at løfte de æstetiske verdener op over naturen på en måde, som engagerer betragteren."


Andreas Lensdorf har været bosat i Sverige fra 1956-92

Studier hos Max Monberg, København
Studierejser i Tyskland, Italien, Østrig, Schweiz og Norge

  • 50 separatudstillinger i Sverige og Danmark
  • 22 gruppeudstillinger
  • Stadsgalleriet, 1981-89, 1991
  • Höstsalonen i Halmstad 1973-80
  • "Kuben", Stadshuset i Falkenberg, Hannover 1973
  • Charlottenborgs Forårsudstilling, København 1967-68
  • Höstsalonen, Halmstad Museum 1965-66, 1973, 1974-75
  • Stockholms Salonen, Liljevalchs 1966
  • Kunstnernes Påskeudstilling, Århus 1962

Medlem af Kunstnernes Rigsorganisation i Sverige

Udstilling 125