Adolf Meister

Maleri og skulptur  ·  10. maj - 1. juli 2019


Adolf Meister er præst og maler. Billedkunsten er en del af hans spirituelle liv

Kontakten til andre mennesker i præstegerningen og engagement i Verdens gang giver behov for meditation og refleksion i forholdet til Gud. Hertil er kunsten et vigtigt redskab, både under frembringelsen og som formidler af tanker, ideer og følelser gennem billed­meditation.

Her reflekterer han, med udgangspunkt i billedkunst, bl.a. over bibelske tekster, rejser til Det Hellige Land, forhold indenfor religioner og aktuelle begivenheder.

"Kunsthistorien er rig på religiøs maleri, skulptur, mosaikker og arkitektur, som kan give vores trosliv værdifulde impulser og gøre det smukt."

Adolf Meister har gennem det seneste år haft fokus på antikke kristne, muslimske og jødiske steder med betydning for disse religioner. Det har resulteret i en række modeller i pap, som bliver vist på denne udstilling. Ligeledes en række portrætter af kunstnere, som har betydning for ham, ofte med et nutidigt billedsprog, der kan være til inspiration.

Udstillingen åbner præcis på 40-årsdagen for Gal­leri ved Kirkens åbning, et initiativ af da­væ­rende sogne­præst Adolf Meister.


Udstilling 211